Benodigde documenten

Als u een lening aan wilt gaan is het niet voldoende om alleen uw handtekening onder een kredietovereenkomst te zetten. De bank wil ook graag controleren of u daadwerkelijk degene bent die de handtekening zet, of uw inkomen is zoals u het heeft opgegeven en nagaan of het salaris daadwerkelijk op uw rekening wordt gestort. Om deze controle goed uit te kunnen voeren vraagt de bank standaard een aantal documenten op.

Legitimatiebewijs

Als u een kredietovereenkomst aan wilt gaan zal de bank om een kopie van het legitimatiebewijs vragen. Het is van belang voor de bank om uw identiteit vast te stellen. Houdt er bij het aanleveren van het legitimatiebewijs rekening mee dat er een kopie gemaakt wordt van de voor en de achterzijde van uw rijbewijs of identiteitskaart. Ook van het nieuwe paspoort moet een kopie van de achterzijde (de harde kaart) gemaakt worden. Hier staat uw BSN op vermeld.

Loonstrook en/of inkomensspecificatie

Bij uw aanvraag heeft u een bepaald inkomen opgegeven. Omdat de bank de juistheid hiervan graag wil controleren vragen zij een kopie op van uw loonstrook of inkomensspecificatie. Belangrijk bij het aanleveren van de loonstrook is de volledigheid. We ontvangen graag een volledige kopie van de loonstrook. Ontvangt u de loonstrook digitaal? Dan kunt u dit document direct aan ons doorzenden. Dit zorgt er ook gelijk voor de loonstrook goed leesbaar is. Een belangrijk gegeven bij het aanleveren.

Bankafschriften

Minder voor de hand liggend, maar ook verplicht zijn de bankafschriften. Op de bankafschriften moeten de bijschrijving van uw inkomsten staan alsmede (indien van toepassing) de afschrijving van uw woonlasten. Daarnaast moeten de bij en afschrijvingen van een bepaalde periode zichtbaar zijn. Welke periode dit is, is per bank verschillend. Wij sturen u met de offerte een opgave mee van de periode die wij nodig hebben. Er mogen geen doorhalingen gedaan worden op de bankafschriften. Voor de bank is het niet relevant wat u uitgeeft aan boodschappen. Maar ze willen wel graag zien of er deurwaarders of incassobureau’s op uw bankafschriften vermeld staan. Dit kan een indicatie zijn voor een problematische schuldsituatie.

Overige documenten

Naast de 3 opgegeven documenttypen kan er nog gevraagd worden om wat extra gegevens. Als u bijvoorbeeld een lening heeft die ingelost moet worden hebben wij een laatste saldo overzicht nodig om na te gaan wat het in te lossen saldo is.
Daarnaast kunnen er nog andere gegevens opgevraagd worden. Bij de offerte doen wij altijd een opgave met de documenten die nodig zijn om uw dossier zo snel mogelijk af te laten wikkelen zodat de eventuele uitbetaling zo spoedig mogelijk op uw rekening staat. Een goede aanlevering van de opgevraagde documenten bespoedigd de afhandeling van uw kredietaanvraag. Via onze upload link kunnen de gegevens aangeleverd worden.

Twijfelt u? Neem contact met ons op

Heeft u bovenstaande gelezen maar weet u nog niet zeker of u de juiste documenten heeft verzameld? Neem dan contact met ons op en wij laten u direct weten wat er exact nodig is om uw kredietofferte zo spoedig mogelijk af te handelen.

Wilt u ons direct bereiken? U kunt tijdens kantooruren bellen met:

tel:0228-526355

Stelt u de vragen liever per email? Mail dan naar

info@ambtenarenkrediet.nl